TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Ý thức được vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, Tanaphar đã nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội như: hỗ trợ thiết bị y tế cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội, cùng Truyền hình nhân đao hỗ trợ bà con bệnh nhân nghèo, tặng quà các chiến sĩ, bộ đội biên phòng…

Tanaphar thường tổ chức các hoạt động thường niên về thể thao, giải trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết…

VÌ MÔI TRƯỜNG

Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên công ty và đối tác là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất của Tanaphar. Tanaphar thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện và huấn luyện lại về an toàn lao động cho nhân viên, đồng thời đề ra những quy định làm việc để bảo đảm an toàn ở mức độ cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức bếp ăn tập thể, phòng khám bệnh khẩn cấp để bảo đảm an toàn vệ sinh và sức khoẻ cho tất cả các nhân viên làm việc tại công ty. Tanaphar cũng đảm bảo các hoạt động của mình theo nguyên tắc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Sức khoẻ và sự an toàn của nhân viên công ty và đối tác là một trong những vấn đề quan trọng và được quan tâm nhất của Tanaphar. Tanaphar thường xuyên tổ chức đào tạo, huấn luyện và huấn luyện lại về an toàn lao động cho nhân viên, đồng thời đề ra những quy định làm việc để bảo đảm an toàn ở mức độ cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức bếp ăn tập thể, phòng khám bệnh khẩn cấp để bảo đảm an toàn vệ sinh và sức khoẻ cho tất cả các nhân viên làm việc tại công ty. Tanaphar cũng đảm bảo các hoạt động của mình theo nguyên tắc giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường.

Call Now Button