{rfq_history}
Chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn sớm nhất ^^