1) Điều khoản chung về quy định bảo hành

  • Chỉ thực hiện bảo hành bằng việc sửa chữa miễn phí hoặc thay thế link kiện vật tư sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất
  • Trong trường hợp đặc biệt sản phẩm lỗi toàn phần hoặc không thể sửa chữa, thay thế link kiện Chúng tôi sẽ đổi sản phẩm mới cho khách hàng.
  • Thời gian bảo hành áp dụng cho từng loại vật tư khác nhau và được ghi rõ trên phiếu bảo hành.
  • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa đổi, và phiếu phải còn hiệu lực bảo hành.

2) Các trường hợp không được bảo hành

  • Sản phẩm hỏng do thiên tai, tai nạn, sử dụng sản phẩm sai mục đích, hoặc sai hướng dẫn sử dụng, bảo quản không đúng yêu cầu, tự ý tháo rời sửa chữa sản phẩm.
  • Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.
  • Phiếu bảo hành không đúng quy định
    Chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn sớm nhất ^^