Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tanaphar mong muốn trở thành Công ty sản xuất Thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam. Đưa sản phẩm Việt chất lượng cao ra thị trường thế giới, chứng minh sức mạnh của Tâm hồn Việt – Ý chí Việt – Bàn tay Việt.

 

 

SỨ MỆNH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Chúng tôi cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng, an toàn tuyệt đối, thân thiện với môi trường bằng tất cả sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm đối với con người và cộng đồng.GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt khi cần đến những sản phẩm bảo vệ bản thân và chăm sóc gia đình”.

Vận dụng và tăng cường 05 tiêu chí trong suốt quá trình hoạt động và phát triển:

– Chính trực : Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
– Tôn trọng : Tôn trọng bản thân – Tôn trọng đồng nghiệp – Tôn trọng công việc – Tôn trọng đối tác. Làm việc và hợp tác trong sự tôn trọng.
– Công bằng : Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.
– Đạo đức : Tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn đã được đặt ra, lấy đạo đức là tiêu chuẩn hàng đầu trong công việc.
– Minh bạch : Tuân thủ chặt chẽ các quy định Phát luật, tiêu chuẩn Quốc tế và các quy trình, quy chế của công ty.

Call Now Button