Bút thử thai
Bút thử thai Quicktana – Thử là phải đúng Test trực tiếp không cần cốc nghiệm. Có nắp đậy bảo quản sau khi test Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ...
Bán chạy Kế Hoạch Gia Đình
Bút thử thai Quicktana – Thử là phải đúng Test trực tiếp không cần cốc nghiệm. Có nắp đậy bảo quản sau khi...
Que thử thai
Thử phải đúng Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày Đạt chuẩn được bộ y tế VN cấp ĐKLH số: SPCĐ – TTB-313-17. Que thử thai Quicktana đạt tiêu chuẩn: ISO: 13485:2016. Dụng cụ phát hiện thai...
Kế Hoạch Gia Đình
Thử phải đúng Giúp phát hiện thai sớm sau giao hợp 7 đến 10 ngày Đạt chuẩn được bộ y tế VN cấp ĐKLH...
Chúng tôi sẽ gửi báo giá cho bạn sớm nhất ^^