tăm chỉ hộp xanh chốt

Tăm Chỉ Nha Khoa Oraltana (hộp 50 cái)

Đăng ký làm đại lý

THÔNG TIN THANH TOÁN

  1. Ngân hàng Vietcombank – CN Hà Tây, Hà Nội
    Số TK: 069 100 2909 172
    Chủ TK: Công ty cổ phần Tanaphar
  2. Ngân hàng BIDV – CN Hà Tây
    Số TK: 450 1000 2618 010
    Chủ TK: Công ty cổ phần Tanaphar