Thông báo về việc quảng cáo các sản phẩm của công ty trên các trang mạng

Thông báo về việc quảng cáo các sản phẩm của công ty trên các trang mạng
Đánh giá bài viết

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang tiến hành thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm Viên ngậm ho La hán quả Tana, Viên ngậm ho La hán quả Tana- không đường, Viên ngậm ho Streptana, Viên ngậm ho Eucatana tại Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

Vì vậy, trong thời gian chờ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, chúng tôi đề nghị Quí Công ty quản lý các sàn giao dịch thương mại điện tử và Quí Khách hàng tạm dừng việc quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên tại trang bán hàng online và webiste của mình đến khi có thông báo mới của Công ty chúng tôi.

Trân trọng!

công văn

0005 0003 0002